Guangzhou’s Address: No.7 Shilunli Street, Chisha Road, Haizhu, Guangzhou, 510230, China.

Tel: 0086-20-34445162

Cell: 0086-18620219141